Ordinær generalforsamling 2019

3. december 2018 18:05 , af Ejlev Kuur

Hermed indkaldes der til Kajakklubben Vikings ordinære generalforsamling 2019.

Kajakklubben Vikings ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 6. februar 2019 kl. 19.00. i klubhuset.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 16. januar 2019.

Selve indkaldelsen vil blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside senest søndag d. 27. januar 2019 med angivelse af dagsorden, regnskab for 2018, kontingentsatser og budget for 2019 samt indkomne forslag.

Bestyrelsen