Ordinær generalforsamling 2020

29. november 2019 15:00 , af Ejlev Kuur

Hermed bekendtgørelse af Kajakklubben Vikings ordinære generalforsamling onsdag d. 5. februar 2020 kl. 19.00. i klubhuset.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 15. januar 2020.

Selve indkaldelsen vil blive bekendtgjort på klubbens hjemmeside senest søndag d. 26. januar 2020 med angivelse af dagsorden, regnskab for 2019, kontingentsatser og budget for 2020 samt indkomne forslag.

Bestyrelsen