Brabrand Rostadion

Som medlem af Skjold, Viking, MKC, Egå Rosport, ÅKKK, Go Paddle og Solbjerg Søsport, har du adgang til faciliteterne på Brabrand Rostadion. Det er ÅKS (ÅrhusKajakSamvirke) der står for kajakaktiviteterne på Brabrand Rostadion. Ud over at ro på Brabrand søen, har du adgang til de indendørs træningsfaciliteter. ÅKS har pt. 4 kajakergometre stående.

Hvad må jeg ro i?

Kajakker mærket med grøn farve, må benyttes af alle fra ÅKS. Der er ialt 17 fælles kajakker incl 2 K2 Tur, De ligger på pladserne, yderst til venstre og højre i hallen. Se oversigt "bådpladser". Derudover ligger et antal klub kapkajakker som medlemmer af egen klub må benytte. Viking har to Kap kajakker liggende i det stativ der er ind i den store bådd hal. Alle øvrige kajakker er private. Kajakkerne må ikke fjernes fra rostadion uden forudgående aftale med din ÅKS repræsentant.

Er der pagajer og veste?

Der er et antal pagajer mærket med grøn farve til din rådighed. Der vil ligeledes være at antal veste mærket ÅKS, til rådighed. Alt andet udstyr er privat.

Hvor må jeg ro?

Du må ro på, eller langs med de afmærkede baner i en lige linie op til åen, samt i åen hele vejen ind til byen. Derudover må du som kajakroer ro vestpå indtil Søskovvej, hvor du lige under vejen til Årslev Engsø møder et "sejllads forbudt"-skilt. Tag hensyn til dyre- og planteliv samt lodsejere. For kajakroning på selve baneanlægget, se grøn box om regler for roning på baneanlægget.

Skal jeg vige for en baglænsroer?

Ja - da de ikke har øjne i nakken vil det være en god idé. Du skal til enhver tid vige for en baglænsroer. Ro evt. langs banerne i samme retning som dem, så undgår du at komme i vejen. Se regler for roning på baneanlægget i grøn box !
Hvis du ikke træner med intervaler eller spurt, bør du som hovede regel holde dig unden for banerne, men ro langs dem.

Må jeg tage en ven med ud på en prøve tur?

Nej, kun medlemmer fra ÅKS klubberne, må benytte faciliteter og materiel.

Skal jeg udfylde et rokort?

Ja - der en computer hvor du skal oprette dig som roer, sørg evt. en der kommer derude om hjælp. Der sfter skal al roning registreres på den computer, efterfølgende skal kilometerne overføres til Rokort, enten som overførte Km. eller efter hver tur.

Skal jeg låse porten, når jeg går på vandet?

Det er til enhver tid, roernes eget ansvar at have en nøglekort (chip) med på vandet. Der skal altid låses hvis man er den sidste det tager ud og ro, det er ikke altid det sker, men der har de seneste år været begået hærværk og fremmede har gået rindt i bådhallen mens folk var på vandet.

Hvad gør jeg, hvis en af bådene er skadet?

Du sender en mail til din klubs ÅKS repræsentant med oplysninger om hvilke båd og hvad skaden går ud på. Aftal evt. hvordan den bliver repareret og af hvem. 

Hvem kan få en nøgle?

Du skal have bestået alle prøver og roet 300 km, for at få nøgle. Ind til du kan opfylde ovenstående krav, må du kun i begrænset omfang benytte faciliteter og materiel, i selskab med en roer der har nøgle. ALLE der bruger huset skal have sit eget nøglekort.

Hvordan får jeg nøglekort/chip til Brabrand Rostadion?

Medlemmer der ønsker nøglekort/chip til Brabrand Rostadion skal henvende sig til nøglemester Morten Krogh Nielsen, mobil 20210198, mail: morten@havrebakken.dk. Prisen for en nøglebrik er 150 kr., og der er en afgift til Viking på 125 kr./år, som betales samtidig med kontingentet til Viking. Medlemmer med nøglebrik til Brabrand Rostadion forventes at deltage i den årlige rengøring af rostadion samt de nærmeste omgivelser.