Kontingent og gebyrsatser for Kajakklubben Viking 2022

 

Seniorkontingent fra fyldte 19 år                                                                                      1500   kr.       (1/1 kontingent)

Studiekontingent fra fyldte 19 til 26 år.                                                                               750   kr.       (1/2 kontingent)

Ungdomskontingent, fra fyldte 12 til 18 år.                                                                         750   kr.       (1/2 kontingent)

Ungdomskontingent, fra fyldte 12 til 18 år,
 for børn af forældre der betaler senior kontingentet                                                           375   kr.       (1/4 kontingent)

Ungdomskontingent, indtil fyldte 11 år.                                                                                375   kr.       (1/4 kontingent)

Ældre Vikinger, der stopper med at ro, kan med samtykke fra bestyrelsen

fortsætte sit aktive medlemskab, men uden roning. (Land-Viking)                                       375   kr.       (1/4 kontingent)

 Gæstemedlemskab, ved gyldigt og aktivt medlemskab af anden DKF klub,
eller bopæl i udlandet, samt Grønland og Færøerne.                                                           750   kr.       (1/2 kontingent)

Passiv medlem                                                                                                                      200   kr.

Start gebyr ved begynderinstruktion                                                                                      500   kr.

Rykkergebyr/genindmeldes, ved for sent betalt kontingent                                                   150   kr.

Nøgle depositum, Kajakklubben Viking                                                                                  200   kr.

Nøgle til Brabrand Rostadion
betales direkte til nøgle bestyrer for Brabrand Rostadion                                                      150   kr.

Nøgle afgift for aktiv nøgle til Brabrand Rostadion                                                                 125   kr.

 

I tvivls tilfælde, eller ved spørgsmål der ikke er dækket af ovennævnte, er det op til bestyrelsen at fastsætte betaling.