Sådan startede det

I efteråret 1930 havde en af vore kammerater fået hold i en tegning af en kajak. Det var arkitekt Thuesens tegning den såkaldte "Risskovmodel". En ribbebygget båd med lærredsovertræk – ens i begge ender – et 1 ½ m langt siddehul, og det var på dette cockpit, man kunne se forskel på for og bag. I vinteren 1930/31 begyndte så tre kammerater at bygge hver sin kajak, og i det påfølgende forår blev kammeratskabet udvidet med yderligere fire – alle fra Viby – og der blev bygget yderligere tre kajakker og en kano – og så var Viking-flåden klar, idet alle bådene havde vikingnavne som "Rollo", "Ingolf", "Viggo", "Rolf" m.fl., og de gæve roere kaldte sig vikinger.

Den første ramme var bopladsen i et hønsehus ved Fiskerhuset ved Århus å. Og der blev roet mange ture op og ned ad åen, men farvandet blev for småt, og erobringstogtet gik gennem Århus havn sydpå til pladsen syd for Silistria, hvor den første teltplads blev oprettet ved havet. Vinterhiet var hønsehuset ved Fiskerhuset. Det næste forår 1932 dristede vikingerne sig på et togt længere sydpå – til blommehaven ø hvor vi faktisk havde strandleje hele sommeren igennem. Vi tog herfra henholdsvis på arbejde og i skole. En lun sommeraften havde vi lidt fest i lejren med bål og harmonikamusik, det fangede tilfældigvis en aftenvandrer, der viste os, hvad en harmonika kunne bruges til, og han faldt godt ind i kammeratskabet. Manden var Carl Åge Hjernøe. Herude under bøgetræerne undfangedes ideen til at starte en kajakklub. Den interesserede flok af kammerater og kammeraters kammerater voksede.

I løbet af vinteren blev vi enige om at indkalde til en stiftende generalforsamling. Datoen blev fastsat til den 3. Februar 1933 og stedet var koncert-palæet i Kannikegade. Generalforsamlingen blev afholdt og kajakklubben var en realitet med 15-20 medlemmer fra starten og en årlig kontingent på en 12 kr. Klubbens navn var der ikke tvivl om, navnet blev "Kajakklubben Viking". Og hvor skulle klubben så ligge? Ja, omkring ved Silistria – Ballehage, men tilladelsen, såvel fra Skoven som fra byråd var ikke så ligetil at hale hjem. Vi fik først skovriderens løfte på kløften ved Silistria, selvfølgelig under forudsætning af byrådets tilladelse og her kneb det gevaldigt. Men et af vore medlemmer, klubbens sekretær, Hans Ohm Laursen, greb en aften, efter flere henvendelser til byrådet, telefonen og ringede samtlige byrådsmedlemmer op én for én og meddelte, at nu havde samtlige andre byrådsmedlemmer undtaget den, han nu talte med, givet tilsagn om en tilladelse til at bygge klub i kløften ved Silistria, og så kom efter Skovriderens anbefaling den skriftlige tilladelse. Men byggepladsen, en simpel sivbevokset stump jord, hvor bækken løb midt igennem; der skulle flyttes vandløb længere mod syd og grunden skulle drænes og planeres og skråningen graves bort. Alt dette blev påbegyndt den 2. April 1933.

Tegningerne blev udført af en tømrerlærling, og vi valgte den udformning, som mange af husker endnu.
Penge skulle der til, og læredrenge og skoleelever havde dengang ikke mange lommepenge. Vores sekretær fik dog den geniale ide at få trykt en stabel obligationer á kr. 5,00. Efter behørig stempling og underskriven blev det så medlemmernes pligt først og fremmest selv at aftage tre stk. og herefter til forældre og familie at afsætte et vist antal. Obligationerne blev ikke forrentede og udtrækning skulle påbegyndes efter 10 år. På den måde og ved gaver fik vi midler til indkøb af materialer. Arkitekt, tilsynsførende og håndværkere var selvfølgelig klubbens egne medlemmer. Rejsegildet blev fejret i al beskedenhed og i løbet af sommeren var den udvendige skal oppe at stå, det var et krav, at huset for at falde ind i omgivelserne skulle beklædes med halvrunde stammer. I efterårets og vinterens løb blev det indvendige med bådestativer, klublokale og omklædningsrum gjort færdige, og huset kunne indvies. At det var godt og solidt arbejde, der dengang blev lavet, kunne man se på husets lange levetid.

Frej Henriksen/Erik Bjerner

Uddrag fra Kajakklubben Vikings jubilæums blad : " 50år i Viking", 1983
Frej Henriksen og Erik Bjerner Nielsen hører begge til "ur-vikingerne", idet de var med, endog før klubben blev startet. Erik har trukket læsset som formand fra 1948 til 58 samt været Jyllandskredsformand i 1959-69. Siden har bl.a. Erik stået for DKF’s grund i Norsminde. Erik er æresmedlem nr. 1 af Viking.

 

Det gamle klubhus - da det var nyt!

Kajak model: Risskov - Erik Bjerner t.h.

Klubhuset tager form.