COVID-19 Gældende retningslinjer

COVID-19 i Viking, hvad er tilladt?

Hvad er tilladt og hvad er lukket?

Hvor længe gælder reglerne? Fra 14. maj og til ????-??-??
Anvisningerne for roning findes under dette LINK.
Anvisningerne for klubhuset findes under dette LINK.

Regler omkring følg link for info om Brabrand Rostadion og Åbrinken Kajakhotel.