COVID-19 Gældende retningslinjer

COVID-19 i Viking

Herunder findes links til de anvisninger der gæder for roning og brugen af klubben.


Anvisningerne for roning findes under dette LINK.
Anvisningerne for klubhuset findes under dette LINK.

Følg link for info om Brabrand Rostadion og Åbrinken Kajakhotel.