Klub pagajer

24. maj 2019 16:32 , af Erik Madsen

Der er kommet nye klub pagajer, og der er blevet flyttet rund på dem!

En stor del af de gamle er flyttet ind på værlstedet hvor de primært hænger sammen med ungdomspagajerne.

Ungdom og gamle pagajer i værlsted

De nye mellem størrelse senior pagajer kendes pt. på grå log på bladet og hænger alle i bådrum 2,3 og 4.

Nye senior pagajer

Junior/dame pagajerne der før hang i værkstedet kendes på log i gult, hænger nu alle i bådrum 2,3 og 4.

Lille senior/junior pagajer

Man kan frit ro med den pagaj med plejer, men bruger du en af dem med blå eller røde striper så prøv en af de nye.

Vi arbejder på en ny mærkning af alle klub pagajer så der bliver en mere ensartet mærkning, bliver forhåbenlig klar inden sommerferien.

Erik Madsen