KM krav for bådplads uændret i 2020

15. juni 2020 20:38 , af Erik Madsen

Private kajakker i Vikings bådhuse.

På baggrund af flere henvendelser fra medlemmer har bestyrelsen drøftet km-kravene til at få en privat bådplads i Vikings bådhuse - og hvor mange km, der skal roes for at opretholde en privat kajakplads i Vikings bådhuse.
Retningslinierne findes på hjemmesiden under ‘Klubinformation’, ‘private kajakker‘.

Km-kravene blev kraftigt sat ned med virkning fra ro-sæsonen 1/10-2017 og kravet om at ro mindst 150 km for at erhverve ret til en plads og - hvis du allerede har en plads - til at beholde pladsen, er allerede nu så lavt, at de fleste medlemmer uden problemer kan få roet de nødvendige km exempelvis på et par sommermåneder.

Bestyrelsen ændrer derfor ikke på km- kravene på grund af corona-epidemien.

Hvis du har en privat bådplads i Vikings bådhus og kan se, at du ikke kan få roet de fornødne km på grund af nogle særlige forhold, ja så angiver retningslinierne, at du snarest og inden 1 oktober kan sende en begrundet ansøgning om dispensation for km-kravet i denne rosæson. Den fremsendes til næstformand Bjarne Møller, der herefter bringer ansøgningen for den samlede bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Erik Madsen