Tour de Gudenå - Tilmelding nu åben

10. juni 2019 23:14 , af Helle Strehle

Tilmelding til årets Tour de Gudenå er nu åben!

Alle kan være med i denne fornøjelige begivenhed. 

Tilmelding til løbet og evt. køb af løbsbluse sker individuelt på: www.tourdegudenaa.dk

Viking yder tilskud på kr 250 pr. prs. Oplys kontonummer i mail til vor kasserer Ejlev.

Startgebyrer pr. prs.: Fra Ulstrup/23 km: kr 300, Ans/42 km: kr 475 og fra Silkeborg/70 km: kr 525. Startgebyret stiger med kr 100 efter 18. august. Løbsbluse kan bestilles ved tilmelding inden 18.8.

Forhåndstilmelding i Viking-regie på opslag i klubhuset og på aktivitetskalenderen på hjemmesiden…-så vi kan forsøge at arrangere transport (trailer pakkes aftenen før):

Vi regner med at arrangere træningsturpå distancen fra Ans søndag d. 18.8.

Der vil være formødei klubben onsdag d. 14.8. kl 19:00. For yderligere info: Helle S.