Vejret

Arbejdsdag

Lørdag den 27. april kl. 9. Vi slutter af med frokost kl. 12. 
Kom og støt op om din klub. 
Der er roforbud imedens vi arbejder.