Vejret

Bassinvagter efterlyses

Når vi har booket baner i svømmehallen, er det en forudsætning at vi selv stiller med bassinvagter klubberne imellem.

Lige nu har vi kun et medlem, der har godkendt prøve - og det er for lidt.

Derfor skal klubben meget gerne have flere medlemmer til at bistå med denne opgave. Der er lavet en plan for sæsonen så svømning kan opstartes, men Karin Strüssmann kan ikke tage alle Vikings vagter alene. Så hermed en kraftig opfordring til alle svømmeinteresserede om at byde ind.

Selve prøven tager kun 2 timer (læs mere på agf-swimteam.dk) og stiller ikke større krav end at man er habil svømmer. Hvilket jeg formoder de fleste af jer kan betragtes som.

Interesserede bedes kontakte mig snarest muligt på telefon (53 37 90 96) eller mail (kirsten.aegidius@hotmail.com)

Kajak hilsner Kirsten