Velkommen til Viking

Vi er en klub af glade og entusiastiske kajakroere og vores klubhus er placeret smukt lige ud til Aarhus bugten og med Marselisborgskoven i ryggen. Som medlem af Viking har du mulighed for at ro på bugten – men også deltage på ture i andre farvande.

 

HVAD er Kajakklubben Viking og HVORDAN bliver man medlem?

Kajakklubben Viking er oprettet 1933. Vi er en frivillig idrætsforening, der - med en let omskrivning af klubbens formålsformulering - giver sine medlemmer mulighed for at dyrke fællesskabet omkring interessen: kajakroning - på mange forskellige måder. Mere herom senere, men først:

HVORDAN OPTAGES NYE MEDLEMMER? (unge under 18 se længere nede)

Planen for 2024 er (med forbehold for ændr.):

Voksne nybegyndere optages gennem en grundig begynderinstruktion, der forløber fra maj til august. Optagelse på disse instruktionshold sker via ventelisten, som normalt fører frem til årets ventelistemøde i februar/marts - i 2024  3.3. hvorefter holdene sættes. NB! marts 2024: Der er stadig enkelte ledige pladser. Skriv i givet fald til jekristensen54@gmail.com samtidig med at du melder dig på ventelisten.

Ventelisten til 2025 er åben.

På dette venteliste-info-møde informeres om klubben, kajakroning generelt og især instruktionen og de forventninger, vi stiller til de kommende medlemmer. Fx også noget om beklædning  (vent med at investere i unødigt!). De, der stadig er interesserede i medlemskab, bliver så optaget på et af holdene. Er der flere, end vi har plads til, går vi efter anciennitet på ventelisten.

Ungdomsroere (10-18 år) har mulighed for at starte hele året rundt. Se detaljer om tilmelding med mere neden for under Ungdomsaktiviteter

Frigivne roere fra andre kajakklubber kan typisk blive medlem uden begynder-instruktion. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne eller mail til instruktionsansvarlig: jekristensen54@gmail.com

 

Voksen-INSTRUKTIONSFORLØBET (under 2024 forventede vilkår)

Instruktionsforløbet (voksne) starter med en svømmehals-intro (Egelund) i aprill. Derefter er man på enten tirsdags- eller torsdagshold i løbet af maj / juni - startende 1. uge i maj. Her øves det nødvendigste, fx at entre kajakken og lande igen i strandkanten, ro- og støtteteknik, bjærgning/tømning af kajak efter kæntring, samt behandling (aftørring) af materiel. Desuden den opbligatoriske svømmeprøve 600 m langs stranden.

Der er km-roning fra 3. uge i maj til ultimo juni kl. 8.00 søndag morgen - vigtig for at oparbejde rutine. For frigivelse1 skal man have roet i alt mindst 75 km, hvorefter man har roret til et 12 km område foran klubben samt delvis på Århus Å.

Efter 300 km samt deltagelse i en dagstur opnår man fuld frigivelse og ret til hele roområdet samt roning om vintereren (efter vinter-teorikursus).

På holdene gives helt bestemt point for evne til kagebagning – i forbindelse med ”after-rowing”  ;-). Det sociale samvær er vigtigt og det er som antydet nødvendigt at investere (og have!) en hel del tid i instruktionsperioden. Derefter er kajakroning imidlertid utrolig fleksibelt, idet man kan komme og ro når man vil, alene eller med andre.

 HVAD ER KAJAKRONING I VIKING

Kajakroning byder på dejlige oplevelser i et fartøj, perfekt tilpasset vand og kontakten med den friske natur. Det kan være motionsture, alene eller med andre, i næsten alt slags vejr, når det passer dig - som færdiginstrueret har du din egen nøgle. Eller deltag i klubbens arrangementer. Det kan være dags-ture, fællesroning, eller kaproning på forskelligt niveau - kortbane eller maraton. Eller på sommerlangtur med klubben eller dine makkere.

Klubbens bådpark fornys løbende med mange populære kajakker. Vi har kajakker af alle typer - bortset fra havkajakker - og pagajer samt svømmeveste til rådighed for alle. Msnge , stabile turbåde, kvikke tur/motionskajakker, kapbåde samt 2-erkajakker. Kontingentet er i skrivende stund 750.- (ungd/studie-) / 1500 kr. (senior) årligt samt første år: indmeldelsesgebyr 500 kr. MEN BEMÆRK: det er op til dit eget initiativ at få noget ud af medlemskabet – du kan komme 1 gang om året, eller hver dag - kajakroning i Viking er hvad du selv lægger i det!

HVAD ER MEDLEMSSKAB AF VIKING OGSÅ

Det er klubliv - vi er en lille klub, med stort kendskab til hinanden, hygge og kammeratskab ud over roningen. Der er diverse aktiviteter så som løbetræning, o-løb, sauna (nogle vinterbader!), foredrag, fællesspisning og klubhygge om vinteren, samt fester og andre arrangementer - helt afhængigt af hvad medlemmerne vil lægge et stykke arbejde i.

Vi er en idrætsforening (ikke forretning!), dvs. med fællesskabet og det fælles ansvar som grundlag. Der er både tilbud og forpligtelser. Ud fra medlemmernes forskellige talenter foregår vedligeholdelse af klubkajakker, klubhus, aktiviteter, instruktion osv. udelukkende med frivillig arbejdskraft. Ud over bestyrelsen har vi en håndfuld stående udvalg som tilsammen med bestyrelsen driver klubben.

Du er velkommen til at kikke forbi klubhuset en dag og få et indtryk af klubben. Bemærk at du kun kan komme ind i klubhuset når medlemmer er til stede. Det er der størst chance for lørdag eftermiddag samt søndag formiddag – i sommermånederne oftere.

Vi starter nye hold op i foråret. Vær sikker på at få en plads på næste års begynderhold. Tilmeld dig ventelisten / introduktionsmøde på forsiden. 

– OG HVAD KRÆVER VI AF DIG SOM DELTAGER PÅ ET BEGYNDERHOLD?

Du skal naturligvis være fortrolig med vand - også når det er dybt, bølget og dejlig koldt! (vi starter som sagt i maj). Ikke lide af sygdomme, der kan medføre pludselige bevidstløshedsanfald. Dernæst skal du først og fremmest HAVE TID til at passe din eventuelle plads på begynderholdet - og medlemskabet i det hele taget. Beregn i al fald, at hver gangs roning tager 2½-3 timer. Vi er meget kede af frafald på holdene, da det går ud over såvel de frivilligt arbejdende instruktører, som de interesserede, der IKKE fik plads! Så tænk venligst dette igennem på forhånd:

 • Har du tid - også transportmæssigt (hvis du fx. bor udenfor klubbens opland)?
 • Skal du på længerevarende rejse, eksaminer el. lign. (så vent hellere et år!).
 • Melder du dig kun fordi kæresten synes det er alle tiders ;-)
 • Er du egentlig lidt vandskræk?

Vi vil nødig generalisere, så det er ikke for at antyde at ovenstående giver problemer i forhold til netop DIG. De er anført udelukkende ud fra mange års "statistik" over begyndere, der har større frafald end gennemsnittet.

Vi håber, at du, i fald du er interesseret, vil få lejlighed til at blive medlem hos os. Meld dig i givet fald snarest på ventelisten til næste års optagelse - forrest på hjemmesiden i gult felt.

Med hilsen og kajak
Instruktionsudvalget.


Evt. henvendelse med spørgsmål pr. mail: jekristensen54@gmail.com

Ungdomsaktiviteter

Formålet med Viking ungdom er at udvikle gode, glade roere med en god klubånd! Her er både plads til motionsroeren og til den ambitiøse roer.

Viking ungdom er for aldersgruppen 10-18 år. Efter det 18. år er man stadig velkommen til at deltage i ungdomstræningen, evt. som hjælpetræner. Træningen er tilrettelagt så den enkelte roer i eget tempo kan udvikle stabilitet, roteknik og hastighed. Der lægges vægt på selvstændighed og træning i sikkerhed: at kunne bjærge egen kajak, tømning af denne, at kunne vurdere vejr og vind i forhold til rovand og kajakvalg, fælles ansvar for hinanden, både på land og til vands, f.eks. makkerhjælp.

I hver sæson er hele ungdomsholdet på en eller to længere ture, og holdet deltager i Århus Mesterskaberne og andre relevante konkurrencer, f.eks. Tour de Gudenå. Udover dette opfordres til at deltage i klubbens fælles arrangementer og weekendture. Træningen foregår ved klubhuset ved Silistria og på Brabrand rostadion.  I vinterhalvåret gennemføres træningen dels ved klubben og dels ved besøg hos andre klubbr i Århus-området. Der er i vinterhalvåret også et antal konkurrencer, ”havneræs” rundt om i Østjylland.

 

Ny Ungdomskajakroer hos Viking?
Er du interesseret i at starte som ungdomroer hos Viking, kan du kontakte Jacob K. Jørgensen (Jacobk68@live.dk) hele året. Det planlægges, at nye roere starter omkr. 1. maj, men ellers tages der nye ind i hele sommersæsonen. Du skal være fortrolig med vand og kunne svømme, derudover skal du være indstillet på at yde dit til fællesskabet i ungdomsgruppen og i kajakklubben Viking. Du er velkommen i sommersæsonen til at få en prøvetur. Klubben har alt det fornødne udstyr til almindelig træning og til deltagelse i konkurrencer. Du skal blot have din personlige beklædning med.

 

Træningstider

I sommer sæsonen fra ca 1. maj til efterårsferien træner vi på bugten ved Viking, hver mandag kl 17.00 til 19.00. Her starter nye roere. Når man så er sikkerhedsgodkendt (se længere nede), så kan man deltage i klubbens pointløb onsdag kl. 19.00 og man kan få lov til efter lyst og evne at deltage i Århus Kajak Samvirkes fælles ungdomstræninger på Brabrand Rostadion. Her træner vi sammen med unge fra andre klubber i Århus.
 
Brabrand træningstiderne er hele året rundt:
Søndag eftermiddag (når der ikke er stævner) tidspunktet varierer fra kl 14.00 til kl 16.00 efter lyset. Om søndagen er vi så vidt muligt på vandet. 
 
Derudover trænes der mandag og torsdag kl. 17. Om sommeren på vandet og om vinteren er det tørtræning - cirkeltræning, ergometerroning og løb.
 
Brabrand træningen er tilvalg til klubbens egen træning, og man kan komme efter lyst og behov en, flere eller alle gangene. Koordinering, info og tilmelding foregår på facebook.

 

Beklædning sommer
Tøj der kan tåle at blive vådt, en tynd vindtæt jakke (regnjakke), samt ekstra undertøj

Beklædning vinter

 • Inderst – svedtransporterende undertøj.
 • Absorberende – isolerende, gerne uld.
 • Vindbeskyttelse – evt. regntøj.
 • Fødder – f.eks. uldne sokker, neoprensko (surfersko)
 • Hænder – f.eks. cykelhandsker, neopren håndledsvarmere, rohandsker.
 • Hoved – f.eks. kasket, hårbånd, hue. 

 

Det sociale
Udover fællesskabet som ligger i træningen, afsluttes også hver træning med et socialt samvær, hvor dagens træning bliver gennemgået, og hvor der gives beskeder af  fælles interesse (ture, konkurrencer, mv.)

Der er tre ungdomsroerniveauer:
 1. Begynder – så må man sammen med en ungdomsinstruktør ro på strækningen til stensætningen nord for klubben og til 5'eren syd for klubben.
 2. Sikkerhedsgodkendt ungdomsroer – så må man ro med uden for begynderområdet, man må ro handicap, komme med til Brabrand når der er dårligt vejr, komme med til stævner og ture uden for klubben.For at blive sikkerhedsgodkendt skal man aflægge godkendt prøve i :
  1. 600 meter svøming i bugten (350 meter for børn ind til 12 år)
  2. Enkelt makkerentring. Selv kunne komme op hvis en makker holder båden
  3. Svømme ind med kajakken og tømme den for vand
 3. Frigivet roer med nøgleret - så må man ro som en voksen roer, bortset fra at man ikke har ledsageret. Man skal være fyldt 16 år og have bestået de samme prøver som en voksen.
For at deltage i Tour de Gudenå skal man endvidere kunne single entre den konkrete båd man skal ro i.